شرط بندی

7 کاری که قماربازان جدید انجام می دهند که مانع از رشد آنها می شود

تاپ بلاگز منبع سایت های معتبر شرط بندی تقدیم میکند

7 کاری که قماربازان جدید انجام می دهند که مانع از رشد آنها می شود

7 کاری که قماربازان جدید انجام می دهند که مانع از رشد آنها می شود

7 کاری کـه قماربازان جدید انجام می دهند کـه مانع از رشد انها می شود. مشکل رایجی کـه تعداد زیادی از قماربازان جدید و بی تجربه با ان روبه‌رو هستند، پیش از هرگونه پیشرفت واقعی اسـت.

 

چند تجربه اول با کازینو یا قمار، بـه طور کلی، اغلب لذت بخش اسـت. با این حال، هنگامی کـه این تازگی از بین میرود، برخی متوجه می‌شوند کـه در همان موقعیتی هستند کـه برای نخستین بار قمار را شروع کردند.

 

این وضعیت ناامید کننده اي اسـت کـه میتواند باعث شود برخی افراد تصمیم بگیرند کـه قمار برای انها مناسب نیست. در ذهن آن ها پیشرفت و پیشرفت باید امری مسلم باشد. وقتی انها نتوانند پیشرفت را ببینند، ناامید کننده اسـت.

 

واقعیت این اسـت کـه قمار بـه جای گام‌هاي‌ بزرگ، بهبودهای جزئی اسـت. این پیشرفت‌هاي‌ جزئی محصول صبر، کوشش و تمرین هستند – چیزهایی کـه عده اي از قماربازان جدید علاقه‌اي بـه ان ندارند.

 

بـه همین دلیل، عده اي از قماربازان تمایل بـه انجام چندین کار دارند کـه بـه شدت بر شانس التیام انها تأثیر میگذارد. در این جا هفت کاری اسـت کـه قماربازان جدید انجام می دهند کـه مانع رشد انها می شود.

 

1 – قمار با افراد مشابه

انسانها موجودات اجتماعی هستند و قماربازها هیچ تفاوتی ندارند. در حالی کـه عده اي از افراد ترجیح می دهند بـه تنهایی قمار کنند، تعداد زیادی از انها لذت می برند کـه بـه بسته خود بچسبند و بـه عنوان یک واحد قمار کنند.

 

بـه ویژه قماربازان جدید ممکن اسـت وقتی برای نخستین بار قمار را دریک کازینو شروع کنند، برچسب زدن با دوستانشان آسان تر و آسان تر باشد.

 

طبق معمولً شروع قمار با افرادی کـه تجربه دارند ایده بدی نیست، اما ان شخص یا گروهی از افراد بـه اسانی میتوانند بـه یک عصا تبدیل شوند.

 

با قمار با افرادی کـه تجربه قانونی دارند، قماربازان جدید میتوانند سریع تر از کسانی کـه شبکه پشتیبانی ندارند، طناب را یاد بگیرند.

 

اما این مزایا با اشکالاتی همراه اسـت. مشکل جذب بـه سمت یک گروه از مردم این اسـت کـه ایده ها و مفاهیم جدید بـه سختی بـه دست می‌آیند.

 

پژواک اتاق مشاوره قمار یک مشکل رایج در اطراف طبقات کازینوها اسـت. بـه عبارت دیگر، قماربازان جدید ممکن اسـت افکار و ایده هاي‌ جدید و حتی متضاد را بـه سختی بـه دست آورند.

 

ممکن اسـت فکر کنید کـه دوستتان در همه ی چیز صاحب قدرت اسـت، اما ممکن اسـت اینطور نباشد. همیشه مطمئن شوید کـه تمام اطلاعاتی کـه بـه دست می آورید را تأیید کنید ودر حین یادگیری قمار، چشم و گوش خودرا باز نگه دارید.

7 کاری که قماربازان جدید انجام می دهند که مانع از رشد آنها می شود

2 – هر بار بازی یکسانی را انجام دهید

وقتی قماربازان بی‌تجربه قبل از نخستین سفر قمارشان از انها راهنمایی میخواهند، من طبق معمولً دو چیز را بـه آن ها می گویم: با پول هوشمند باشید و بـه یک بازی پایبند باشید.

 

بعدا بـه جنبه پولی کارها خواهیم پرداخت. در حال حاضر، بیایید در مورد انتخاب بازی برای قماربازان جدید بحث کنیم.

 

منطق پشت چسبیدن بـه یک بازی بسیار ساده اسـت. اگر در مورد پول درآوردن جدی هستید، پس باید تمام منابع خودرا بـه نحو احسن تخصیص دهید.

 

چسبیدن بـه یک بازی کازینو ساده‌ترین راه برای انجام ان اسـت. با تمرکز روی یک بازی، احتمالاً با سرعت بیشتری پیشرفت خواهید کرد و خودرا خیلی لاغر نمیکنید.

 

بازی های کازینو

قماربازان جدید ممکن اسـت در نخستین سفر کازینویی خود احساس کنند کـه وادار هستند از بازی بـه بازی دیگر بپرند. انجام اینکار از نظر مالی نتایج مثبت کمی بـه همراه خواهد داشت.

 

اما همان‌ گونه مهم اسـت کـه بـه خود فرصت دهید تا بازی مناسب خودرا انتخاب کنید.

 

قدم زدن دریک کازینو، نشستن بر روی نخستین میزی کـه می‌بینید، و ماندن در آنجا برای مدت سفر قمار ؛ حرکت هوشمندانه اي نیست. ممکن اسـت بازی‌اي را انتخاب کنید کـه شانس بالایی دارد یا برای سرمایه‌گذاری شـما بسیار گران اسـت.

 

این ایده خوبی اسـت کـه بر روی یک بازی بیش از بازی هاي‌ دیگر تمرکز کنید، اما قماربازان جدید باید بـه خود فرصت دهند تا بهترین بازی کازینو ممکن را انتخاب کنند.

 

3 – تثبیت نتایج کوتاه مدت

قمار، مانند تعداد زیادی از سرگرمی هاي‌ دیگر، مجموعه اي از انتظارات خاص خودرا دارد کـه صراحتاً دست نیافتنی اسـت.

 

این واقعیت کـه قمار مستلزم پول اسـت بـه سادگی این انتظارات را افزایش می‌دهد. از دست دادن پول در کازینو یک تجربه ناخوشایند اسـت در حالی کـه برنده شدن هیجان انگیز اسـت.

 

متأسفانه، قماربازان جدید خیلی بیشتر از انچه در ابتدای راه برنده میشوند، پول از دست خواهند داد. دلیل این امر این اسـت کـه عده اي از بازی ها برای مبتدیان مناسب نیستند و قماربازان جدید اغلب اشتباهات بی دقتی مرتکب میشوند.

 

با این حال، اکثر قماربازان با انتظار بردن پول وارد کازینو می‌شوند، حتی اگر شانس بـه نفع خانه باشد.

 

نتایج اولیه یک قمارباز می‌تواند برای هر پیشرفت احتمالی مضر باشد. بردها می‌توانند منجر بـه نفس هاي‌ متورم شوند و باخت ها می‌توانند منجر بـه احساس ناامیدی و ناامیدی شوند.

 

حقیقت این اسـت کـه این نتایج بـه ندرت نشان دهنده چیزی قابل توجه یا قابل توجه اسـت. گاهی اوقات قماربازهای بد پول می برند و قماربازهای خوب پول میبازند.

 

انتخاب تمرکز بر روی این نتایج بـه جای حرکت رو بـه جلو و ادامه یادگیری برای کسانی کـه سعی در التیام مهارت هاي‌ قمار خود دارند توصیه نمیشود.

 

4 ‒ فقط بازی با پول روی خط

برنده شدن پول یکی از بهترین بخش هاي‌ قمار اسـت. برای برخی، این پیگیری تنها چیزی اسـت کـه سفر بـه کازینو را ارزشمند میکند.

 

همه ی این ها خوب و خوب اسـت، اما فقط بازی با پول در خط اغلب منجر بـه مقادیر زیادی موفقیت نمیشود.

 

اگر برای سرگرمی بازی می کنید، جدی گرفتن بازی هاي‌ کارتی ممکن اسـت سخت باشد. چه این بازی‌ها آنلاین باشند، چه با یک گروه معمولی از دوستان، انگیزه کمتری برای تمرکز بر برنده شدن وجوددارد.

 

اما اگر از تمرین مانند بازی خودداری می کنید، انتظار نداشته باشید کـه پیشرفت چشمگیری را مشاهده کنید.

 

من از شـما حمایت نمیکنم کـه با این بازی هاي‌ معمولی مانند میز پایانی در سری جهانی پوکر رفتار کنید. اما اگر برای انجام این بازی‌ها زمان میگذارید، میتوانید بهترین استفاده را از ان ببرید.

 

گاهی اوقات، درس هایي کـه در طول این بازی هاي‌ کم اهرم یاد می‌گیرید، ارزشمندتر از درس هایي هستند کـه وقتی پول نقد در خطر اسـت، یاد خواهید گرفت.

 

5 – عدم توجه به آداب سفره

آداب سفره جنبه اي از قمار اسـت کـه عده اي از بازیکنان جدید تمایل دارند ان را نادیده بگیرند. این‌که آیا این بـه دلیل جهل عمدی اسـت یا نه بستگی بـه قمارباز دارد.

 

آداب قمار ترکیبی از قوانین مکتوب و نانوشته اسـت کـه همه ی قماربازان باید از ان پیروی کنند. اغلب اوقات، این قوانین بـه قماربازان در حال پرواز در کازینو معرفی میشوند.

 

سایر بازیکنان و دلالان کازینو متهم بـه اطلاع دادن بازیکنان از اشتباهات و تخلفات هستند. این ممکن اسـت ناراحت کننده بـه نظر برسد، اما بیشتر تخلفات جزئی هستند و بـه اسانی قابل اصلاح هستند.

 

قمار

سایرین می‌توانند شدیدتر باشند.امتناع از توصیه افراد با تجربه بیشتر می‌تواند قماربازان را در آب گرم پیدا کند. این خطاها ممکن اسـت برای شخصی بدون تجربه نسبتاً بی ضرر بـه نظر برسند، اما میتوانند مخرب باشند.

 

عده اي از این نقض آداب می‌تواند بر دیگر قماربازان و پرسنل کازینو تأثیر بگذارد. اگر اینطور اسـت، می توانید خودرا در موقعیت نسبتاً ناگواری قرار دهید کـه بهبودی از ان سخت اسـت.

7 کاری که قماربازان جدید انجام می دهند که مانع از رشد آنها می شود

7 کاری کـه قماربازان جدید انجام می دهند

6- امتناع از درس گرفتن از اشتباهات گذشته

اگر از تجربه صحبت کنیم، مهمترین درس هایي کـه می آموزید از اشتباهاتی کـه مرتکب میشوید نشات می‌گیرد.

 

این‌ها میتواند مربوط بـه بازی در دست باشد یا یک نقض ساده ادب باشد. اما اگر انها برای شـما پول خرج میکنند یا شـما را احمق نشان می دهند، این احتمال وجوددارد کـه انگیزه داشته باشید کـه ان اشتباهات را تکرار نکنید.

 

همان طور کـه قبلاً گفتم، عده اي از بازی‌ها برای مبتدیان مناسب نیستند و باید خطاهای غیراجباری را انتظار داشت.

 

در حالی کـه نباید بـه این اشتباهات فکر کنید، مهم اسـت کـه بفهمید کجا اشتباه کرده‌اید. انجام اینکار شـما را قادر می سازد تا بـه سمت بالا شکست بخورید، کـه برای هر قمارباز نوپایی بسیار مهم اسـت.

 

اما اگر نتوانید از ضرر و زیان سود مثبت بـه دست آورید، اشتباهات بی دقتی تازه کار را تکرار خواهید کرد.

 

7 – مدیریت نامناسب بانک

تنها چیزی کـه مبتدیان را بیش از هر عامل دیگری عقب نگه می دارد، مدیریت بانک اسـت .

 

بدون یک سیستم مدیریت پول موثر و مسئولانه، قماربازها ناگزیر از شکست هستند. خوشبختانه، درک و پیاده سازی این سیستم ها نسبتاً آسان اسـت.

 

سرمایه گذاری باید از وجوهی تشکیل شود کـه از مازاد بودجه شـما بـه دست می آید. اگر پولی کـه برای قمار استفاده می کنید باید صرف امور فوری‌تر شود، احتمال از دست دادن ان وجوددارد.

 

قمار با مقداری پول کـه باعث ناراحتی شـما می شود بـه ندرت منجر بـه قمار سودآور می شود، بـه خصوص اگر تجربه کافی نداشته باشید. احساس ناراحتی سر میز باید نشانه واضحی باشد کـه در وهله اول هیچ کسب و کاری قمار ندارید.

 

نتیجه 7 کاری که قماربازان جدید انجام می دهند که مانع از رشد آنها می شود

وقتی صحبت از قمار بـه میان می آید، پیشرفت و رشد با سرعتی آهسته و پیوسته انجام می شود. تعداد زیادی از قماربازان جدید علیرغم تلاش هایشان این روند را از مسیر خارج می‌کنند و رشد آن ها را متوقف می‌کنند.

 

چیزهای ساده اي مانند قمار با افراد مشابه بارها و بارها و یادگیری فقط یک بازی، خطاهای رایجی هستند کـه می‌توانند پیشرفت را متوقف کنند.

 

مشکلات دیگر ذاتی‌تر هستند، از جمله تمرکز بر نتایج کوتاه‌مدت منفی بـه جای نتایج مثبت بلندمدت.قمار طبق معمولً با پول در خط جذابتر اسـت، اما بازی هاي‌ معمولی اغلب برای بازیکنان بی تجربه مفید اسـت.

 

رایجترین مشکلی کـه قماربازها با ان مواجه می‌شوند، ناتوانی در مدیریت مسئولانه سرمایه خود اسـت. بدون نظم و انضباط و خودکنترلی، قماربازان بـه سختی میتوانند بـه عنوان یک بازیکن رشد کنند و مهارت هاي‌ خودرا توسعه دهند.

 

منبع: top-blogs.org

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. شمارش آرا: 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست رای می دهد.

حسن فدایی

همیشه جزو بهترین بازیکن های سایت های شرط بندی معتبر بودم. اما تصمیم گرفتم به تولید محتوا درباره سایت های شرط بندی و کازینویی بپردازم. مطمئن باشید در اینجا معتبرترین سایت های شرط بندی را به شما معرفی خواهم کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا