اختصاص محدوده به حریفان پوکر

تاپ بلاگز منبع سایت های معتبر شرط بندی تقدیم میکند

اختصاص محدوده به حریفان پوکر

اختصاص محدوده به حریفان

توصیه‌هاي‌ طرفدار پوکر، جاناتان لیتل: هنگام بازی پوکر، اگر رقیب خودرا روی یک دست خاص قرار دهید. اختصاص محدوده بـه حریفان یکی از مهم‌ترین کارها برای برد پوکر اسـت.

 

اگر پوکر زیادی بازی کرده اید، بی شک با موقعیتی مواجه شده‌اید کـه شخصی قبل از فلاپ آل‌این می کرد تا از حریفش بگوید: «من تو را روی AK گذاشتم، پس با جفت کوچکم تماس می گیرم». بـه احتمال زیاد، بازیکنی کـه با جفت کوچک تماس برقرار کرده اسـت، مفهوم قرار دادن حریفان را دریک محدوده دستی درک نمی‌کند.

 

بـه عنوان مثال، فرض کنید یک بازیکن محکم و ساده با پشته 200 دلاری دریک بازی 1/2 دلاری، از موقعیت اولیه بـه 6 دلار افزایش می‌یابد. مهم اسـت کـه بدانیم این بازیکن 6 دلار افزایش میدهد ؛ نه با یک دست خاص. حتی اگر انها یک دست خاص داشته باشند، اینبار، این مهم نیست زیرا شـما هیچ راهی برای دانستن دقیق نگه داشتن انها ندارید.

 

این واقعیت کـه رقیب شـما را بالا آورده اسـت بـه شـما این امکان را می دهد کـه بلافاصله شروع بـه حذف دستها از هلدینگ بالفعل خود کنید. با فرض این کـه محاسبه شـما مبنی بر این کـه رقیب شـما محکم و سرراست اسـت دقیق باشد، انها تقریبا بـه طور قطع بدترین دستان خودرا جمع خواهند کرد. آن ها همچنین احتمالاً دست‌هاي‌ حاشیه‌اي مانند A-7 و Q-9 را تا می کنند زیرا در موقعیت اولیه قراردارند.

 

متوجه خواهید شد کـه اکثر بازیکنان فشرده و ساده، محدوده اي مشابه این را افزایش می‌دهند:

اختصاص محدوده به حریفان پوکر

اختصاص محدوده به حریفان

درک نحوه کار بردها

توجه کنید کـه این محدوده بـه این معنی اسـت کـه رقیب شـما هر دستی را کـه قصد بازی کردن دارد بالا میبرد، بـه این معنی کـه هرگز لنگ نمیزند. مهم اسـت کـه برد هر بازیکن را بر اساس تمایلات خاص خود فرموله کنید. اگر رقیب در عوض بدترین دست‌ها را دراین محدوده می‌لنگید، یا اگر آن ها دیوانه‌اي بودند کـه با طیف وسیعی از دست‌هاي‌ ناخواسته بالا میکشید، محاسبه ما از وضعیت بـه شدت تغییر می کرد.

 

بیایید با مثال قبلی ادامه دهیم «بازیکن محکم و مستقیم ما را کـه در موقعیت اولیه باز شده بود بـه خاطر بسپارید.» →

شـما 9s-9c دارید و تصمیم می‌گیرید کـه دکمه را فراخوانی کنید

هر کس دیگری تا می شود

فلاپ Kc-8d-5s می‌آید

 

حریف شما 10 دلار را در پات 15 دلاری شرط بندی می کند

فرض کنید می دانید کـه رقیب شـما دوست دارد در شرایطی کـه مهاجم پیش فلاپ اسـت، شرط‌بندی ادامه‌اي روی فلاپ با تمام امتیازات احتمالی‌اش بگذارد – بـه این معنی کـه شـما بـه هیچ عنوان نمیتوانید دامنه آن ها را محدود کنید. در برابر بازیکنانی کـه با برخی دستها شرط بندی می کنند و برخی دیگر را بررسی می کنند، اقدام آن ها اطلاعاتی را بـه شـما می دهد و بـه شـما امکان می دهد محدوده را محدود کنید.

 

با استفاده از یک خودرو حساب سهام پوکر ؛ متوجه خواهید شد کـه 9-9 شـما 46 درصد از زمان ها را در برابر ان محدوده فرضی برنده می شود، حتی اگر یک سلطان در فلاپ وجود داشته باشد.

 

«توجه: تمام درصدهای موجود دراین مقاله با استفاده از یک خودرو حساب آنلاین رایگان سهام پوکر پیدا شده اسـت . »

 

در حالی کـه شـما در حال حاضر «پشت» هستید، بـه دلیل شانس پات شـما، کالینگ بازی صحیحی اسـت . برای بردن پات 15 دلاری باید 10 دلار را فراخوانی کنید، بـه اضافه شرط 10 دلاری رقیب، بـه اضافه 10 دلاری کـه قرار می دهید، یعنی فقط باید 35/10 = 29 درصد مواقع برنده شوید.

 

از آنجایی کـه می دانید در 46 درصد مواقع بهترین دست را دارید و فقط باید 29 درصد مواقع برنده شوید، باید تماس بگیرید. مهم اسـت کـه بدانیم ما تماس نمی‌گیریم زیرا “ما رقیب خودرا روی AQ قرار میدهیم”؛ همانگونه کـه اکثر آماتورها انجام می‌دهند. ما همچنین تاشو نیستیم زیرا “فکر میکنیم انها KQ دارند”.

 

محدوده خود را بر اساس تمایلات حریف خود تنظیم کنید

فرض کنید میدانید کـه رقیب شـما بـه‌اسانی در نوبت و ریور بازی می کند، زمانی کـه فکر می کند بهترین دست را دارد شرط‌بندی میکند و با یک دست حاشیه‌اي یا هیچی چک میکند. اگر رقیب شـما شرط می‌بندد، باید فولد کنید زیرا این شرط دامنه آن ها را بـه جفت برتر و دست‌هاي‌ بهتر کاهش میدهد.

 

از آنجایی کـه شـما توسط جفت بالا له شده اید. شـما یک تاشو راحت دارید حتی اگر رقیب شـما در تساوی هاي‌ فلاش و چند جفت احتمالی میانی شرط بندی کند ؛ بازهم یک فولد راحت دارید زیرا بـه بیشتر ان محدوده بازنده میشوید. شـما احتمالاً درحدود 4 درصد از مواقع هنگام مواجهه با شرط نوبتی برنده خواهید شد، کـه برای توجیه تماس کافی نیست. محدوده شرط بندی نوبت رقیب خاص تقریبا این اسـت:

 

اگر در عوض رقیب شـما را چک کند ؛ می‌توانید تمام جفت هاي‌ برتر و دست هاي‌ بهتر ساخته شده را از محدوده آن ها خارج کنید. شـما باید با تمام دست هاي‌ بدتر از جفت برتر باقی بمانید ودر مقابل ان محدوده، 69 درصد مواقع برنده خواهید شد.

 

محدوده بررسی نوبت حریف خاص تقریباً این است:

توجه داشته باشید کـه در حالی کـه عده اي از دست‌ها در محدوده رقیب شـما هستند کـه بـه انها می بازید، مانند QQ، JJ، و TT، اما بیشتر محدوده در وضعیت بدی قرار دارد. هنگامی کـه برد رقیب خودرا خرد کرده اید، و کارت هاي‌ ریور متعددی وجوددارد کـه می‌تواند دست شـما را بسیار بدتر کند، مانند هر آس، کوئین، جک یا ده، باید شرط بندی کنید.

 

دراین شرایط، باید حدود 18 دلار در پات 35 دلاری شرط بندی کنید. این اندازه شرط بـه رقیب شـما شانس پات نادرستی برای کال کردن با دست هاي‌ جفت نشده را می دهد در حالی کـه انها رابا دست هاي‌ حاشیه اي یک جفتی کـه میزنید، میزنید. همچنین، زمانی کـه آن ها شـما را شکست دهند.

 

پول زیادی از دست نمی‌دهید. شرط‌بندی بزرگ دراین شرایط یک اشتباه بزرگ اسـت زیرا رقیب شـما فقط زمانی شرط نوبت شـما را می خواند کـه شـما خرد شده باشید. همیشه مطمئن باشید کـه بـه رقیب خود فرصتی واقع بینانه برای اشتباه کردن بدهید.

 

البته پوکر همیشه بـه این سادگی نیست. دراین شرایط، اکثر حریفان قوی انتخاب می کنند کـه کل محدوده خودرا در پیچ بررسی کنند. توجه داشته باشید کـه اگر محدوده چک کردن نوبت آن ها دقیقاً با محدوده شرط بندی ادامه فلاپ انها برابر باشد، کـه همان محدوده افزایش پیش فلاپ انها اسـت، در 50٪ مواقع در نوبت بهترین دست را خواهید داشت و شـما را دریک نقطه حاشیه قرار می دهد. .

 

دراین نقطه، چک کردن، بازی با رقیب را دشوار می کند. همچنین، اگر آن ها برای نوبت با تمام برد خود شرط بندی کنند، شـما نیز تصمیم سختی خواهید داشت.اختصاص محدوده بـه حریفان.

 

مخالفان خود را در شرایط سخت قرار دهید

مهم اسـت کـه حریفان خودرا در نقاط دشوار قرار دهید و دامنه خودرا تا حد ممکن گسترده کنید. شـما میتوانید اینکار رابا پخش بخش هاي‌ بزرگی از محدوده خود بـه همان روش انجام دهید. یک اشتباه کلاسیک کـه آماتورها مرتکب میشوند این اسـت کـه قبل از فلاپ با تمام دست هاي‌ قابل بازی خود بـه 3 بیگ بلایند بالا میبرند.

 

علاوه بر دقیقاً جی جی و TT، ترجیح می‌دهند ان ها را تا 5 بیگ بلایند افزایش دهند. حریفان دقیق می دانند کـه وقتی بـه 5 بیگ بلایند میرسند، دقیقاً JJ یا TT دارند، کـه بازی با انها را فوق‌العاده راحت میکند.

 

یکیدیگر از خطاهای معمولی کـه آماتورها مرتکب می‌شوند، ادامه شرط بندی فلاپ با تمام دستها، علاوه بر بهترین دست هاي‌ ممکن اسـت. حریفان آن ها متوجه خواهند شد کـه وقتی شرط می‌بندند، نمیتوانند بهترین دست‌هاي‌ ممکن را داشته باشند، و دامنه شرط‌بندی ادامه فلاپ آن ها بـه شدت تضعیف میشود و محدوده چک کردنشان تقویت میشود.

اختصاص محدوده به حریفان پوکر

اختصاص محدوده به حریفان

توجه داشته باشید کـه این نقص بـه اسانی با بررسی با بهترین دستها و بدترین دستها قابل رفع اسـت. این استراتژی هم محدوده شرط بندی و هم محدوده چک کردن شـما را در حد معقولی قوی نگه می دارد. در پوکر، بـه ندرت می‌خواهید کاری انجام دهید کـه بسیار قوی یا بسیار ضعیف باشد.

 

همه ی اینها گفته میشود، اگر حریفان شـما نسبت بـه کاری کـه انجام می دهید غافل هستند و کارت‌هاي‌ خودرا بـه‌صورت رو در رو بازی میکنند، «محافظت» از محدوده‌هاي‌ خود با نگه داشتن همه ی آن ها در حد معقولی، طبق معمولً یک تنظیم غیر ضروری اسـت. اگر حریفان شـما فقط بـه دو کارت خود اهمیت می‌دهند، بـه سادگی یک استراتژی قوی، محکم و تهاجمی بازی کنید و انها را خرد کنید.

 

با این حال، همان طور کـه در سهام بالا میروید ودر مقابل مخالفان سخت‌تر بازی می کنید، مفاهیم قرار دادن رقیب دریک محدوده و مخفی کردن دامنه شـما بسیار مهم میشود.

 

حتما مقاله بعدی من را بررسی کنید، جایی کـه در مورد چگونگی پیشگیري از شیب و متوقف کردن نتیجه‌گرا بودن بحث خواهیم کرد.

 

منبع: top-blogs.org

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *